För att hitta till Sannas Hundliv, klicka på länken nedan eller skriv in adressen, Hörrs Byaväg 73, 275 34 Sjöbo, på er GPS. Vår gård hette Gröndal förrut. Detta kan kanske underlätta att veta om man har en äldre GPS.

 https://www.google.se/maps/place/H%C3%B6rrs+byav%C3%A4g+73,+275+34+Sj%C3%B6bo/@55.6502069,13.7131342,11z/data=!4m2!3m1!1s0x4654779e5338b645:0xf3ca5dd2f7106866